Beschikbaarheid opnamen hoorcollege’s / livestreams

Een aantal collegezalen is ingericht met opname-apparatuur. HUvideo beschikt echter maar over zes opname-servers. Dit betekent dat er in totaal zes opnamen op hetzelfde tijdstip plaats kunnen vinden. Het kan dus voorkomen dat de opnamelimiet bereikt is, terwijl er wel een hoorcollegezaal met opname-apparatuur vrij is.

Autorisatie opnamen hoorcollege’s

Opnamen van hoorcolleges worden in de media-omgeving van de HU bewaard: het MAM. Kijk hier voor meer informatie over autorisatie en privacy van video’s in het MAM.

Hoorcolleges opgenomen vóór 18 december 2019:

Een hoorcollege wordt na de opname gepubliceerd in de catalogus van www.weblectures.hu.nl. De aanvrager heeft in het aanvraagformulier aangegeven of het materiaal toegankelijk is voor HU medewerkers en/of HU studenten, of volledig ‘openbaar’ te stellen. Dan is het materiaal te bekijken zonder HU autorisatie. Opnamen op weblectures.hu.nl worden standaard 2 jaar bewaard, tenzij anders aangegeven door de aanvrager.

Aanlevering opnamen hoorcollege’s

Hogeschool Utrecht moet n.a.v. de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) te allen tijde videocontent kunnen verwijderen als dit om privacy redenen noodzakelijk is. Dit is alleen mogelijk als wij als HU dienst de volledige content in beheer hebben. Zodra binnen HU omgeving gestreamd videomateriaal gedownload wordt, is dit materiaal niet meer door HU te volgen op gebied van verspreiding en traceerbaarheid. Met deze reden staan wij als dienst HUvideo het downloaden van weblectures niet toe.

Om bovenstaande reden zal het dus niet zijn toegestaan om de opnames filebased te verspreiden naar derden en/of de aanvrager.

Hieronder een aantal voorbeelden die geen uitzondering op bovenstaande regel vormen:

* Er is een gastspreker opgenomen en deze spreker zonder HU account wil de opname zelf kunnen zien. [Oplossing: laat de opname ‘openbaar’ zetten]

* De aanvrager of spreker wil de content als videobestand publiceren in plaats van via een embedded code of link/url. [Oplossing: opnamen zijn altijd openbaar te publiceren middels url of embed code]

* De aanvrager wil de opname op een ander platform beschikbaar stellen. [Oplossing: idem]

* De aanvrager wil de opname ‘veilig’ kunnen opslaan door het elders op te slaan. [Het buiten de HU-database opslaan van videobestanden is per definitie niet veilig]

* De aanvrager wil de opname zelf opknippen in fragmenten. [Oplossing: vraag bij HUvideo om de opname te knippen]

* De aanvrager wil een door HUvideo geproduceerde video (laten) ondertitelen. [Oplossing: ondertitel de video op de montage-PC bij HUvideo]

Hogeschool Utrecht voorziet met haar platformen in de behoefte om onderwijscontent aan te bieden vanuit het any where, any time, any device principe. Tot op heden is er nog geen reden om hier van af te wijken. Mocht u hierdoor niet uw beoogde doel bereiken dan vragen wij u contact op te nemen met de dienst, waarbij u duidelijk aangeeft voor welk doel het in uw scenario noodzakelijk is om de content in filevorm te ontvangen.

Gemaakte reservering

Het faciliteren van opnames brengt kosten met zich mee. Deze kosten zullen vanuit IM&ICT niet worden doorbelast naar de eindgebruiker. Om de dienst “gratis” te blijven faciliteren zal de aanvrager de aanvraagformulieren naar waarheid invullen. Tevens zal de aanvrager eventuele wijzigingen of annuleringen direct doorgeven aan HUvideo. Indien een aanvrager veelvoudig wijzigingen niet tijdig doorgeeft aan HUvideo staat het de dienst vrij om hier gepaste maatregelen tegen te nemen.

Auteursrechten

De auteursrechten op het videomateriaal dat is geproduceerd door HU-medewerkers (en dus ook door HUvideo) liggen bij de Hogeschool Utrecht, tenzij anders aangegeven.

Elke medewerker is er zelf verantwoordelijke voor dat materiaal van derden alleen met schriftelijke toestemming of als citaat met bronvermelding wordt gebruikt. Wil je (stukjes uit) tv programma’s, documentaires, films en ander videomateriaal toevoegen aan jouw kennisclip of lesopname, dan heb je hiervoor expliciet toestemming nodig van (alle) rechthebbenden. De dienst HUvideo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gemaakte lesopname en zal de noodzakelijke schriftelijke toestemming voor de uitzending van auteursrechtelijk beschermd beeld- en /of geluidsmateriaal NIET initiëren.

Voor vragen over auteursrecht kun je contact opnemen met het auteursrechteninformatiepunt van de Hogeschool Utrecht. Kijk hier voor de vuistregels m.b.t. auteursrechten bij gebruik van video en geluid.

Voor vragen omtrent hergebruik van videomateriaal van de Hogeschool Utrecht kun je contact opnemen met helpdesk@hu.nl / 088 481 6666.

Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)

De spreker en de personen in de lesruimte zijn vooraf op de hoogte gesteld dat er videoregistratie plaatsvindt van de les/presentatie of andere bijeenkomst. De spreker zal prominent in beeld zijn, de aanwezigen worden zoveel als mogelijk buiten beeld gehouden. Zowel de in beeld zijnde spreker als aanwezige die ongewenst in beeld komt of met naam wordt genoemd kan achteraf bezwaar maken tegen de opname. Dit bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend bij de aanvrager van de videoregistratie. Indien de aanvrager het bezwaar als gegrond ziet zal deze een aanvraag voor verwijdering schriftelijk indienen bij HUvideo.